Zij sprak een vergankelijke en een onvergangkelijke zin.

Drop a comment